Pomáháme vzdělávat zdravotnický personál. Zahajujeme sérii odborných webinářů.
11. října 2022

Pomáháme vzdělávat zdravotnický personál. Zahajujeme sérii odborných webinářů.

Společnost HARTMANN – RICO natočila osm vzdělávacích webinářů určených pro zdravotníky a pečovatele, kterými provedou odborníci z různých oblastí. Všechny HARTMANN postupně zveřejní na facebookové stránce Zdravotní sestra, která je určená zdravotním sestrám, pečovatelům a dalším pracovníkům nelékařských oborů.

Přední český výrobce a distributor zdravotnického materiálu se v rámci svých aktivit na podporu nelékařských pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči rozhodl natočit sérii vzdělávacích videí. Ta mají pomoci nejen stávajícímu personálu ve zdravotnických nebo pečovatelských zařízeních, ale i budoucím zdravotníkům, kteří se na práci v této oblasti teprve připravují.

Společnost HARTMANN – RICO dlouhodobě pomáhá vzdělávat zdravotnický personál, což dokazuje i HARTMANN Akademie. Odborníci z této vzdělávací instituce provázejí i novými webináři,“ říká konzultantka HARTMANN Akademie Nikola Peřinová.

První série webinářů se zaměřuje na osm témat: Aby záda nebolela, Edukace pacienta, Hygiena pacienta, Jak na práci v zahraničí, Paliativní péče, Polohování pacienta, Prevence syndromu vyhoření a Základy první pomoci. Každé video trvá přibližně 20 minut. Webináři diváky provází odborníci z nejrůznějších oborů. Jedná se o spolupracující lektory z HARTMANN Akademie, vzdělávací instituce, která je od roku 1998 pod záštitou společnosti HARTMANN – RICO.

Vzdělávání online formou, respektive prostřednictvím webinářů, je dnes v mnoha ohledech praktické. Dokážeme jednoduše předat vědomosti a praktické znalosti našich odborníků. Další výhodou je, že si je diváci můžou pustit v kterémkoli čase a mají možnost znovu se k nim vracet,“ dodává Sylwia Říhošková, manažerka korporátní komunikace a značky HARTMANN.

Webináře společnost HARTMANN – RICO postupně publikuje do facebookové skupiny Zdravotní sestra. Tato skupina poskytuje prostor k vzdělávání, ale také diskuzi a sdílení zkušeností.

První ze série videí je webinář Jak na práci v zahraničí. Provází jím fyzioterapeutka Ivana Radkovcová a předává své zkušenosti s prací v zahraničí, konkrétně ze Saudské Arábie. Webinář shrnuje výhody práce v zahraničí, ale také nástrahy, které na vás můžou při práci mimo Českou republiku čekat. Ivana Radkovcová mluví o práci v zahraničí také ve spojitosti s financemi, kulturními zvyky a fungováním na pracovišti i mimo něj.

„Témat, kterými bychom se v našich webinářích rádi zabývali, je rozhodně víc. Určitě budeme v kontaktu s našimi posluchači a podle ohlasů a zájmu nynější sérií rozšíříme,“ zakončuje Sylwia Říhošková.