Ocenění Sestra roku se rozdávalo již po dvaadvacáté. Titul Sestra mého srdce poslala veřejnost do Ostravy
13. října 2023·Martin Bořil

Ocenění Sestra roku se rozdávalo již po dvaadvacáté. Titul Sestra mého srdce poslala veřejnost do Ostravy

Korporátní

Sál pražského Kina Lucerna patřil ve středu 11. října zdravotním sestrám. Odborná porota i veřejnost již po dvaadvacáté oceňovaly zástupkyně a zástupce tohoto náročného povolání. Letos byl titul Sestra roku udělen ve dvou hlavních kategoriích, porota rovněž tradičně udělila i ocenění za celoživotní dílo. V online hlasování pak veřejnost rozhodovala, kdo si ze slavnostního galavečera odnese titul Sestra mého srdce.

Prestižní oborová soutěž Sestra roku, která oceňuje zástupce tohoto nelékařského zdravotnického povolání, se v letošním roce konala již po dvaadvacáté. Slavnostní galavečer se stejně jako v loňském roce uskutečnil v sále pražského Kina Lucerna. Pořadatelem soutěže byla EEZY Events & Education a po osmnácté byla generálním partnerem akce společnost HARTMANN – RICO.

„Ošetřovatelská péče má v tuzemském zdravotnictví nenahraditelnou roli. Jsem velmi rád, že naše společnost může přispět k tomu, aby se Sestra roku konala. Je to pro nás poděkování nejenom těm, kteří se účastní a kteří zvítězí, ale všem sestrám. Pevně věřím, že soutěž je tou správnou inspirací i pro nastávající generaci sester, aby stejně jako dnešní sestry dokázaly zkombinovat láskyplnost, úsměv, otevřenost na jedné straně a na druhé straně tu velkou profesionalitu, bez které by české zdravotnictví určitě nemohlo fungovat,“ uvedl Tomáš Groh, předseda představenstva HARTMANN – RICO.

„Práce sester a nelékařů je obecně velmi náročná, je však velmi smysluplná a zároveň naplňující. Je to profese, která je v mnoha směrech nezastupitelná a každý nemá dar tuto profesi vykonávat. Jsem moc ráda, že tato již tradiční soutěž pokračuje. Je to ocenění této nelehké práce a zároveň poděkování, které si všichni zaslouží,“ řekla k soutěži také Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

I letos byla soutěž určena všem všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Ve dvou hlavních kategoriích – Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v sociálních službách – bylo nominováno celkem 392 zdravotních sester. V prvním kole soutěže byly následně v každé kategorii vybrány tři finalistky, o jejichž celkovém umístění pak hlasovala odborná porota přímo v sále Kina Lucerna.

Sestra v přímé ošetřovatelské péči

Prestižní ocenění v přímé ošetřovatelské péči si díky hlasům poroty odnesla Mgr. Karolína Vaicová, Dis, která je vrchní sestrou Interní kliniky 3. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Na tamní interní oddělení nastoupila hned po dokončení střední školy a její profesní dráha je s touto institucí spjatá již bezmála třicet let.

Karolína Vaicová (autor snímku Andrea Jircová)
Karolína Vaicová (autor snímku Andrea Jircová)

Karolína Vaicová v současné době nejen řídí ošetřovatelskou péči 160 nelékařských zdravotnických pracovníků na interní klinice, ale je aktivní i v dalších oblastech. Přednáší v Centru pro vzdělávaní v rámci základních modulů pomaturitního studia, podílí se také na školení nových zaměstnanců v oblasti problematiky používání omezovacích prostředků. V loňském roce se podílela na vzniku Podpůrného a paliativního týmu ve FTN, jehož je také díky svému vzdělání a profesním zkušenostem platným členem. V současné době si dokončuje specializační studium Domácí péče a hospicová péče.

Sestra v sociálních službách

V oblasti sociálních služeb porota postavila na nejvyšší příčku Mgr. Martinu Kolářovou, vrchní sestru Centra pro seniory Clementas v Janovicích. Aktuálně vede 95členný tým, který se stará o seniory s různými neurodegenerativními nebo jinými závažnými nemocemi. Čerpat přitom může ze své bohaté, třicetileté praxe.

Martina Kolářová (autor snímku Andrea Jircová)
Martina Kolářová (autor snímku Andrea Jircová)

Po ukončení Střední zdravotnické školy v Klatovech Martina Kolářová nastoupila na Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Klatovské nemocnice. Absolvovala specializační studium v oboru ARIP (sestra pro intenzivní péči) a později si doplnila vzdělání v oboru Ošetřovatelství. Postupně zastávala pozici staniční sestry na ARO, ve funkci vrchní sestry pak stála u zrodu nově vznikajícího multioborové Jednotky intenzivní péče. Do roku 2019 byla hlavní sestrou a manažerkou kvality v sušické nemocnici.

Sestra mého srdce

Vedle dvojice hlavních kategorií se na slavnostním galavečeru uděloval rovněž titul Sestra mého srdce. O tom, kdo jej z šestice finalistů získá, rozhodovala v online hlasování veřejnost. Nejvíce hlasů obdržela vrchní sestra intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.

Renáta Zoubková (autor snímku Andrea Jircová)
Renáta Zoubková (autor snímku Andrea Jircová)

Podle svých kolegů i nadřízených je Renáta Zoubková nejen vysoce erudovaná sestra, ale i schopná a zodpovědná manažerka. Na tomto náročném pracovišti dokázala vybudovat stabilní pracovní tým na vysoké odborné úrovni. Svým sestrám předává znalosti a dovednosti a podporuje je v dalším jejich profesionálním růstu. Své úsilí směřuje k neustálému zlepšování péče o pacienty na pracovištích intenzivní péče.

Zasloužila se o vznik a realizaci projektu Acute Pain Servis (APS), který zajišťuje péči o pacienty s akutní bolestí v pooperačním období. Iniciovala vznik Nutriční ambulance, která slouží k diagnostice a léčbě podvýživy. Podařilo se jí implementovat řadu projektů do přímé ošetřovatelské intenzivní péče. Velkým úspěchem v oblasti vzdělávání sester je vznik navazujícího magisterského vzdělávání v rámci intenzivní péče. Své zkušenosti předává při výuce studentů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, ale i v rámci rozsáhlé publikační činnosti. Je také organizátorkou řady odborných konferenci.

Čestné ocenění za celoživotní dílo

Čestné ocenění za celoživotní dílo si pak odnesla Bc. Růžena Macháčková, všeobecná sestra očkovací ambulance Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Povolání, které je pro ni srdeční záležitostí, se věnuje již celých 52 let. Své bohaté pracovní zkušenosti získala v pozici řadové sestry na ARO či instrumentářky na operačním sále nebo ve všech manažerských funkcích, včetně té nejvyšší možné v krajské nemocnici. Byť by mohla užívat zaslouženého důchodu, stále je zúročuje při mentorování odborné praxe studentů bakalářského programu či při práci v nemocnici.

Růžena Macháčková (autor snímku Andrea Jircová)
Růžena Macháčková (autor snímku Andrea Jircová)

V době epidemie onemocnění covid-19 dokázala naočkovat i 200 lidí za ranní směnu a druhý den přijít znovu s úsměvem a nadšením. Před časem pak doslova zachránila urologickou ambulanci nemocnice. Když onemocněla sestra a kvůli další pracovní neschopnosti nebyl nikdo, kdy by ji zastoupil, Růžena Macháčková se úkolu chopila a plnohodnotně po celé tři týdny sestru zastoupila po celou nezkrácenou ordinační dobu včetně speciálních výkonů. 

Záštitu nad soutěží tradičně převzala Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která se slavnostního vyhlášení také osobně zúčastnila. Další záštity převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Česká asociace sester (ČAS), Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků či Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a hlavní město Praha.

Autorem všech snímků je Andrea Jircová

O společnosti HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu.

Více naleznete na webu hartmann.info.

 

Kontakt pro média
Martin Bořil

tiskový mluvčí HARTMANN – RICO a.s.

e-mail: martin.boril@hartmann.info

telefon: +420 728 322 294